Cestovní pojištění 2024

Pojištění léčených výloh jak má být.

Pojištění stornopoplatků nabízí kompenzaci pro případ vzniku povinnosti uhradit stornopoplatek, pokud je pojištěný nucen cestu zrušit již před odjezdem, a  to ze závažných důvodů (např. onemocnění, úraz, přírodní katastrofa).

Vaše zasloužená dovolená je tady!
Užijte si ji naplno - a bez obav!

Co vám cestovní pojištění přinese:
- Zaplatíme za vás léčebné výlohy vznniklé při úrazu nebo nemoci
- Poskytneme vám finanční částku v případě úrazu
- Uhradíme poškození nebo odcizení zavazadel
- Zaplatíme náklady v případě storna zájezdu
- Postaráme se o škodu vzniklou jiným subjektům

U nás si můžete sjednat pojištění na Vaší dovolenou dle naší nabídky od ČSOB pojišťovny....

Varianta CK1  pouze léčebné výlohy

dítě do 18 let včetně 12,-Kč na den

dospělá osoba do 69 let včetně 17,-Kč na den

osoba od 70 let 43,-Kč na den

 

Varianta CK2 léčebné výlohy včetně úrazu

dítě do 18 let včetně 27,-Kč na den

dospělá osoba do 69 let včetně 32,-Kč na den

osoba od 70 let 58,-Kč na den

 

Varianta CK3 léčebné výlohy, úraz, pojištění storno poplatků 

tato variata se sjednává nejpozději do 24hod. od sepsání smlouvy!!!!!

dítě do 18 let včetně 40,-Kč na den

dospělá osoba do 69 let včetně 45,-Kč na den

osoba od 70 let 71,-Kč na den