Cestovní pojištění

KORONAVIR - Veřejný příslib

Veřejný příslib - Zmírnění výluky z pojištění pro škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy
 

Zjednodušeně: pokud nemůžete vycestovat na dovolenou, protože jste pozitivní na COVID- 19 ( bere se jako pandemie) na to se toto pojištění nevzahuje, ale pokud jste již na dovolené a chytíte COVID -19, tak v tom případě již ano a řídíte se pokyny asistenční služby.

Vaše zasloužená dovolená je tady!
Užijte si ji naplno - a bez obav!

Co vám cestovní pojištění přinese:
- Zaplatíme za vás léčebné výlohy vznniklé při úrazu nebo nemoci
- Poskytneme vám finanční částku v případě úrazu
- Uhradíme poškození nebo odcizení zavazadel
- Zaplatíme náklady v případě storna zájezdu
- Postaráme se o škodu vzniklou jiným subjektům

 

 

U nás si můžete sjednat pojištění na Vaší dovolenou dle naší nabídky od ČSOB pojišťovny....

Varianta CK1  pouze léčebné výlohy

dítě do 18 let včetně 10,-Kč na den

dospělá osoba do 69 let včetně 14,-Kč na den

osoba od 70 let 28,-Kč na den

 

Varianta CK2 léčebné výlohy včetně úrazu

dítě do 18 let včetně 24,-Kč na den

dospělá osoba do 69 let včetně 28,-Kč na den

osoba od 70 let 42,-Kč na den

 

Varianta CK3 léčebné výlohy, úraz, pojištění storno poplatků 

tato variata se sjednává nejpozději do 24hod. od sepsání smlouvy!!!!!

dítě do 18 let včetně 36,-Kč na den

dospělá osoba do 69 let včetně 40,-Kč na den

osoba od 70 let 54,-Kč na den