Muzikály na podzim 2020

Muzikály na podzim 2020 zveřejníme v průběhu

jara.

 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem a vstupenku na

představení ( vstupenky vzhledem k zvýhodněným cenám jsou

ve vyšších řadách, balkónech atd.)