Fakturace zaměstnanců skupiny ČEZ pro SODEXO -benefity na přání

 

 

 

Pokud je zákazník zaměstnancem skupiny ČEZ a

 

přeje si benefity zaplatit více jak 12000 Kč nebo

 

50% z celkové částky, poté můžeme vystavit

 

fakturu, kterou nám zadá zákazník k proplacení.

 

Tato výjimka je určena pouze pro zaměstnance

 

skupiny ČEZ. 

 

 

V případě jiných společností nebude akceptována.