Chorvatsko od 1.5. zjednodušilo vstup turistům

 


Základní podmínky pro vstup zní: Osobám s pobytem v EU včetně České republiky bude umožněn vstup do Chorvatské republiky pokud se prokáží jedním z následujících dokladů:

1. potvrzením o negativním PCR nebo antigenním testuuvedeném na Společném seznamu antigenních testů uznávaných členskými státy Evropské unie, zveřejněném Evropskou komisí. Výsledek testu nesmí být starší než 48 hodin - měřeno od času uvedeného na testu do příjezdu na hraniční přechod. V případě použití antigenního testu je nutné při pobytech delších než 10 dní provést opakovaný antigenní test a to v době do 10 dní od provedení prvního antigenního testu.

2. potvrzením o očkování, které proběhlo nejméně 14 dní před vstupem do Chorvatska druhou dávkou nebo první, pokud se jedná o očkování, které se provádí jen v jedné dávce

3. 
-pokud osoba prodělala Covid-19 a má lékařské potvrzení o prodělané nemoci nebo potvrzení o pozitivním PCR nebo antigením testu,  a po prodělané nemoci byla očkována nejméně jednou dávkou, pak se výjimka od povinnosti ukázat Potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu nebo povinnost karantény prodlužuje do uplynutí 5 měsíců od očkování.

Děti do 7let, které cestují s rodičem/zákonným zástupcem, jsou osvobozeny od předložení potvrzení o negativním výsledku testu a od karantény, pokud mají rodiče/zákonní zástupci negativní PCR nebo antigenní testnebo potvrzení o očkování nebo oprodělání onemocnění COVID-19.

Při překračování hraničních přechodů Chorvatské republiky a pobytu v Chorvatské republice jsou všechny osoby povinny dodržovat epidemiologická opatření,obecná a zvláštní doporučení a pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví.
 
Seznam uznávaných antigenních testů pro vstup do Chorvatska platný od 16.5.2021
 
 
SPOLEČNÝ SEZNAM RYCHLO-TESTŮ NA ROZPOZNÁNÍ PŘÍTOMNOSTI ANTIGENU VIRU SARS-COV-2

VÝBORU PRO ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST EVROPSKÉ KOMISE,
v souladu s doporučeními Rady EU a se strategiemi testování jednotlivých zemí
*


Výrobce Komerční název
Abbott Rapid Diagnostics Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test
AMEDA Labordiagnostik GmbH AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag
Becton Dickinson BD Veritor System for Rapid Deteciton os SARS-CoV-2
Beijing Lepu Medical Technology SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold immunochromatography)
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd WANTAI SARS-CoV-2 Ag Rapid Test (FIA)
BIONOTE NowCheck® COVID-19 Ag Test
BIOSYNEX SWISS SA BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS
CerTest Biotect S.L. CerTest SARS-CoV-2 CARD TEST
GenBody Inc GenBody COVID-19 Ag Test
Guangdong Wesail Biotech Co. Ltd COVID-19 AG Test Kit
Hangzhou Clongene Biotech Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test Kit
Healgen Scientific Limited Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)
Joinstar Biomedical Technology COVID-19 Antigen Rapid Test (Colloidal Gold)
LumiraDX UK LTd LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test
MEDsan GmbH MEDsan® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
MP Biomedicals Germany Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card
Nal von minden GmbH NADAL COVID -19 Ag Test
Precision Biosensor Inc (Axon Lab SG) Exdia COVI-19 Ag Test
Qingdao Hightop Biotech Co Ltd SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
Quidel Corporation Sofia 2 SARS Antigen FIA
Safecare Biotech Hangzhou Co COVID-19 Ag Rapid Test Kit (Swab)
SD BIOSENSOR, Inc.; Roche STANDARD F COVID-19 Ag FIA
SD BIOSENSOR, Inc.; Roche STANDARD Q COVID-19 Ag Test
Siemens Healthineers CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test
Xiamen Boson Biotech Co Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test card
Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

* Testy v uvedeném seznamu splňují níže uvedené podmínky: 1. Nesou označení CE, 2. Splňují minimální výkonnostní požadavky ≥ 90% citlivosti a ≥ 97% specificity, 3. Byly alespoň jedním
členským státem validovány jako vhodné pro jejich použití na rozpoznání přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, přičemž musí být dostupné podrobnosti o metodice a výsledcích těchto studií,
jako je typ vzorku použitého k validaci, nastavení, v němž bylo použití testu posouzeno a zda se vyskytly nějaké potíže, pokud jde o požadovaná kritéria citlivosti nebo jiné výkonnostní prvky.