Chorvatsko od 1.4. zjednodušilo vstup turistům

 


Základní podmínky pro vstup zní: Osobám s pobytem v EU včetně České republiky bude umožněn vstup do Chorvatské republiky pokud se prokáží jedním z následujících dokladů:

1. potvrzením o negativním PCR nebo antigenním testuuvedeném na Společném seznamu antigenních testů uznávaných členskými státy Evropské unie, zveřejněném Evropskou komisí. Výsledek testu nesmí být starší než 48 hodin - měřeno od času uvedeného na testu do příjezdu na hraniční přechod. V případě použití antigenního testu je nutné při pobytech delších než 10 dní provést opakovaný antigenní test a to v době do 10 dní od provedení prvního antigenního testu.

2. potvrzením o očkování, které proběhlo nejméně 14 dní před vstupem do Chorvatska druhou dávkou nebo první, pokud se jedná o očkování, které se provádí jen v jedné dávce

3. potvrzením o pozitivním PCR nebo antigenním testu, které stvrzuje, že se osoba zotavila z virové infekce SARS-CoV-2, přičemž tento test byl proveden před 180 dny a je starší než 11 dnů ode dne příjezdu na hraniční přechod, nebo po předložení potvrzení o prodělání COVID-19 vystavené holékařem.

Děti do 7let, které cestují s rodičem/zákonným zástupcem, jsou osvobozeny od předložení potvrzení o negativním výsledku testu a od karantény, pokud mají rodiče/zákonní zástupci negativní PCR nebo antigenní testnebo potvrzení o očkování nebo oprodělání onemocnění COVID-19.

Při překračování hraničních přechodů Chorvatské republiky a pobytu v Chorvatské republice jsou všechny osoby povinny dodržovat epidemiologická opatření,obecná a zvláštní doporučení a pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví.