Chorvatsko aktuálně

Čeští turisté budou moci ještě týden přejíždět přes Slovinsko bez potvrzení bezinfekčnosti. České ministerstvo zahraničí se slovinskou stranou vyjednalo prodloužení výjimky pro tranzit o týden, tedy do 05.09.2021

 

 

 

Dovolujeme si vám poslat informace ohledně úpravy vstupu do Chorvatska od 1. července 2021.

 

Od 1. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platnýmEU digitální COVID certifikátem.

Výjimečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, pak budou moci vstupit do Chorvatska pokud budou splňovat jednu z uvedených podmínek:

 1. Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
 2. Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
 3. Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 210 dní. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dní.
 4. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
 5. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
 6. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dózy očkovací látky s tím, že od očkování neuběhlo více jak 210 dnů
 7. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu, který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19
 8. Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země

 

Výjimka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11,99 let). Ony do Chorvatska mohou vstoupit pakliže jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.

Cestující mají i nadále vyplnit epidemiologický formulář EnterCroatia, který je dostupný i v české jazykové mutaci.

Děti do 12 let, pokud jsou v doprovodu rodiče nebo opatrovníka mohou bez ničeho pokud rodiče/opatrovníci mají digitální certifikát EU nebo negativní test nebo potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělaném COVID.

 

První dávka: (článek III.) lze vstoupit do HR s potvrzením o přijetí první dávky látek Moderna, Pfizer, Gamaleya v období mezi 22. a 42. dnem od přijetí této první dávky. V případě Astra Zeneca v období mezi 22. a 84. dnem. U jednodávkové vakcíny Janssen mezi 14. a 210. dnem.

 

Sledujte portál MZV.

 
 •            Co se týče ochrany úst, tak platí pro veřejnou dopravu stále zakrytí
 •            Na cestu do HR musí klienty vyplnit pouze formulář.
 •    Děti jmenující se jinak než zákonný zástupce se kterým cestují musí mít kopii rodného listu. 

 

 

  Více info na:  Ministerstvo zahraničí:               https://koronavirus.mzcr.cz/…zy/   
                        Chorvatské velvyslanectví:      http://cz.mvep.hr/cz/
                                                                        https://covid.gov.cz/situace/dovolena-2021/chorvatsko