Cestovní pojištění pro rok 2022

Pojištění léčených výloh jak má být.

Veřejný příslib - Zmírnění výluky z pojištění pro škodné události vzniklé následkem epidemické nebo pandemické nákazy
 

Pojištění stornopoplatků nabízí kompenzaci pro případ vzniku povinnosti uhradit stornopoplatek, pokud je pojištěný nucen cestu zrušit již před odjezdem, a  to ze závažných důvodů (např. onemocnění, úraz, přírodní katastrofa). V případě onemocnění Covid-19 lze pojištění stornopoplatků také uplatnit. Pro řešení pojistné události je zapotřebí mít potvrzení od lékaře, popř. od hygienické stanice o pozitivním testu nebo nařízené karanténě. U pozitivního testu na koronavirus nebo kontaktu s pozitivní osobou bude nutné doložit potvrzení od lékaře nebo hygienické stanice.

Vaše zasloužená dovolená je tady!
Užijte si ji naplno - a bez obav!

Co vám cestovní pojištění přinese:
- Zaplatíme za vás léčebné výlohy vznniklé při úrazu nebo nemoci
- Poskytneme vám finanční částku v případě úrazu
- Uhradíme poškození nebo odcizení zavazadel
- Zaplatíme náklady v případě storna zájezdu
- Postaráme se o škodu vzniklou jiným subjektům

 

 

U nás si můžete sjednat pojištění na Vaší dovolenou dle naší nabídky od ČSOB pojišťovny....

Varianta CK1  pouze léčebné výlohy

dítě do 18 let včetně 10,-Kč na den

dospělá osoba do 69 let včetně 14,-Kč na den

osoba od 70 let 28,-Kč na den

 

Varianta CK2 léčebné výlohy včetně úrazu

dítě do 18 let včetně 24,-Kč na den

dospělá osoba do 69 let včetně 28,-Kč na den

osoba od 70 let 42,-Kč na den

 

Varianta CK3 léčebné výlohy, úraz, pojištění storno poplatků 

tato variata se sjednává nejpozději do 24hod. od sepsání smlouvy!!!!!

dítě do 18 let včetně 36,-Kč na den

dospělá osoba do 69 let včetně 40,-Kč na den

osoba od 70 let 54,-Kč na den